v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Reminiscenčná terapia

 

V CSS Kamence sme sa stretli v Terapeutickej  záhrade v  kútiku, ktorý sa volá Na starom dvore. Počas reminiscenčnej terapie sme si ukázali rôzne nástroje a pomôcky, ktoré sa používali v minulosti. Najväčší úspech mala maselnica, ktorú spoznali všetci. Porozprávali  o tom ,ako sa kedysi vyrábalo maslo. Smotanu  dáme do zbušky, kde jednoduchým pohybom zhora nadol pomocou piestu vymútime maslo. Takto vyrobené maslo sa umyje vo vode a vytvaruje do požadovaného tvaru pomocou rôznych nádob. Klasicky sa však tvarovalo do okrúhlej formy.

 

Miroslava Barnišinová

Inštruktor sociálnej rehabilitácie