v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Rehabilitačné pôsobenie pohybu

 

Pre seniorov má veľký význam udržiavať sa v zdravej kondícii a čo najdlhšie viesť samostatný život. Miera nezávislosti je pre každého individuálna.

Rôzne možnosti výkonu sa preto odzrkadľujú na obťažnosti daných cvičení. U niektorých je úspech prechádzka po záhrade alebo krátka vzdialenosť po chodbe, iní sa  zvládnu prejsť po terapeutickom chodníku, či precvičujú cviky s tenisovými loptičkami.

Najprirodzenejším a najkrajším pohybom pre každého starkého je zobrať svoje vnúča do náručia a nežne sa mu prihovoriť pomocou terapeutickej bábiky. Aj to je súčasťou pohybovej sociálnej rehabilitácie.

 

Mgr. Zuzana Pilátová

inštruktor sociálnej rehabilitácie