v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Ranným aktívnym cvičením začíname bežný deň. Dnes sme cvičenie obohatili o skupinovú aktivitu, ktorá pomáha rozvíjať vzájomnú spoluprácu a koordináciu pohybu. Miesto súperenia medzi sebou sme sa snažili dosiahnuť spoločný cieľ.. aktivita  bola o to zaujímavejšia, že sme si miesto kam máme umiestniť loptičku zadávali v matematických príkladoch a tým sme si precvičili aj pamäť...rozcvičení a  plní energie sme boli pripravení na denné činnosti, ktoré nás čakajú