v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Začíname deň s rozcvičkou... ani upršané  počasie nás neodradí od rannej rozcvičky, a ten kto má chuť si zacvičiť priestor si nájde. Dnes nám bolo obzvlášť veselo. Počas rozcvičky sme si spievali, a tak sme začali deň nielen len s pohybom, ale aj veselou náladou.