v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Prvé malé jarné práce v záhrade spojené so zisťovaním stavu záhrady a potreby jej  najbližšej údržby.