v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Pravidelné rehabilitačné cvičenie

Pravidelné cvičenie dokáže robiť zázraky. Dôležité je zabojovať a venovať tomu čas, chcieť na sebe pracovať a možno aj prekonať trochu bolesti ... A výsledky sa dostavia aj pri ľuďoch so závažným postihnutím. Pri cvičení sa kladie dôraz na správnu intenzitu a prevedenie cvikov. Pohybová aktivita nám pomáha, vracia nám chuť do života a napriek námahe prináša úsmev.