v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Pracovná terapia v záhrade.