v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Práca s terapeutickými bábkami má overené  liečebné účinky. Tentoraz sme sa snažili  ponúknutou bábkou   vyplaviť aktuálne citové  prežívanie: radosť, nežnosť, smútok, apatiu.

Cieleným navádzaním  ku hre s bábkou sme dosiahli  priaznivého citového  prejavu  uvoľnenia.