v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

CSS Kamence ďakuje za spoluprácu Mestu Kysucké Nové Mesto primátorovi mesta, ktorý považuje všetkých obyvateľov a zamestnancov CSS Kamence za hodných čo najvyššej miery ochrany pre ochorením COVID-19 a na požiadanie vyslal Dobrovoľných požiarnikov vykonať dezinfekcie všetkých priestorov v zariadení. Ďakujeme veliteľovi Dobrovoľných požiarnikov pánovi Patrikovi Adzimovi, pánovi Petrovi Čamborovi a Tomášovi Bojkovi, že v čase svojho osobného voľna svojou dobrovoľnou aktivitou prispeli k prevencii voči COVID - 19.