v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Plnenie individuálnych potrieb pani Ľudmily  prebiehalo nacvičovaním  obsluhy automatu na PET fľaše. Ľudmilka  je veľmi šikovná a s automatom si hravo poradila.