v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Piatok ako každý iný, ale pre nás parádny. Zúčastnili sme sa Parádneho dňa 13 v Žiline, ktorý sa niesol v znamení športu, priateľstva, súťaží a dobrej nálady. Získali sme nových priateľov, vyskúšali sme si jazdu na kolobežke, štafetový beh a iné športové disciplíny. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.