v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Pán Jozef trávi svoj čas väčšinou vo svojej izbe. Dnes ráno nás milo prekvapil. Prišiel medzi nás do spoločenskej miestnosti, kde sa s nami porozprával a prečítal dennú tlač.