v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Milý Dušanko!

Dnes sláviš krásnych šesťdesiat,

preto od srdca chceme Ti priať.

Aby si pevné zdravie mal,

 a splnilo sa Ti všetko čo si si prial.