v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Milý Peter! 

Dnes sláviš krásnych šesťdesiat,

preto od srdca chceme Ti priať,

aby si pevné zdravie mal

a splnilo sa Ti všetko čo si si prial.