v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Počas dnešnej vychádzky sme urobili niečo pre svoje zdravie, ale aj precvičili svoju finančnú gramotnosť. Vybrali sme sa na nákupy do neďalekého supermarketu.  Cestou späť sme sa zastavili na pošte, kde sme kúpili známky a veľkonočné pohľadnice.