v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Október je mesiac silnej duchovnej viery v  modlitbe  ruženca

 V mesiaci október  sa predovšetkým  venujeme imobilným veriacim, ktorí prejavujú záujem o modlitby, prosby: duchovné potreby.

Je obdivuhodné, že aj napriek  nepriaznivej  zdravotnej situácii neklesajú na duchu a dokážu  odriekať tajomstvá ruženca Panny Márii .

Ešte viac sa prejavuje duchovná sila  ak  sa tajomstvá odriekajú a rozjímajú  v ružencovom spoločenstve veriacich.  Takéto aktivity sú pre nich liekom,  ktorý ich posilňuje v nádeji života do ďalších dní.