v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Október je mesiac modlitby svätého ruženca.

 Panna Mária nás znova pozýva, aby sme objavili krásu tejto tak jednoduchej a hlbokej modlitby. V tomto duchu sa naši starkí spoločne stretávajú a modlia sa ruženec. Svoje modlitby obetujú za odvrátenie epidémie, ochranu svojich rodín a celého zariadenia Centra sociálnych služieb Kamence.

Inštruktor sociálnej rehabilitácie Anna Ondreášová