v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Novoročná svätá omša.

 

Novoročnú svätú omšu slúžil ThLic Peter Holbička. Našich starkých povzbudil na začiatok roku, aby s čistým srdcom slávili Nový rok. Novoročná svätá omša bola o láske a odpúšťaní pre dobro človeka i blížnych svojich. Po skončení požehnal celý dom a všetky naše príbytky, aby nás Pán chránil pred zlom a hriechom. Na záver nám zaželal hojnosť pokoja.

 

Miroslava Barnišinová

inštruktor sociálnej rehabilitácie