v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlásilo aj v tomto roku Súťaž o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba) a CSS Kamence neváhalo a opätovne prihlásilo záhrady oboch prevádzok. Veď o naše záhradky sa staráme s láskou a radosťou od jari až do jesene, venujeme im čas aj úsilie. A na oplátku nás oni obdaria svojou krásou, kvetinovou vôňou i dobrými plodmi.

Hodnotenie prihlásených pozemkov prebehlo trikrát počas vegetačného obdobia. Sme šťastní, že práve naše priestory sa členom komisie životného prostredia páčili najviac. Pozemok zariadenia na Litovelskej ulici získal 1. miesto a pozemok na Štúrovej ulici získal 2. miesto za najkrajšiu kvetinovú výzdobu priľahlého pozemku. Sme pyšní na tento úspech a teší nás, že naša snaha priniesla svoje "ovocie". A to nielen vo forme úžasného ocenenia ale aj vo forme finančnej odmeny, za ktorú sa chceme Mestu KNM týmto poďakovať.

Získané financie použijeme na ďalšie zveľaďovanie našich záhrad, kde pravidelne trávime svoj čas.