v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Na sviatosť zmierenia je potrebné sa pripraviť.

Každý mesiaci prichádzajú kňazi z farnosti  svätého Jakuba a farnosti Panny Márie  do nášho zariadenia, aby pripravili veriacich na sviatosť zmierenia. Potom nasleduje svätá omša. Septembrovú celebroval  vdp. dekan Peter Holbička. V kázni pripomenul, aké dôležité je chápať fakt, že eucharistiu prijmeme do srdca a srdcom. Pritom všetci  patríme do Ježišovej Cirkvi a musíme ju  chrániť a zveľaďovať.  Za túto obetavú službu sme im veľmi vďační.