v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

V každej záhrade je ustavične veľa práce.  Aj MY sa o našu sa vzorne staráme.  O kosenie trávy v záhrade sa postará pán Ľubomír a o kvety  pán Milan a Pavol. Ostatní pomôžu pri nosení vody, polievaní a plevaní.  Spoločné úsilie je vidieť pri pohľade na upravenú záhradu a zakvitnuté kvety.