v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Posledné dni v roku sú sprevádzané predvianočnou atmosférou, ľudia sú k sebe milší a priateľskejší. Stretávajú sa pri nákupoch na vianočných trhoch, porozprávajú sa pri dobrom teplom punči. Aj prijímatelia sociálnej služby z CSS Kamence pracovisko Litovelská sa vybrali tráviť dopoludnie v Žiline. So záujmom si pozreli vianočnú výstavu zariadení sociálnych služieb v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja. Taktiež sa pristavili vonku pri stánkoch, pri ktorých študenti stredných škôl predstavovali svoje výrobky. Dobrú náladu umocňovala živá hudba, vianočný punč pripravovaný študentmi, predvádzacia práca umeleckých kováčov, smiech a radosť. Stretlo sa tu naraz niekoľko generácií, keďže sa tu zišli detičky z materskej škôlky, študenti i dôchodcovia. S pocitmi plných elánu a dobrej vôle sme opúšťali výstavné priestory a vianočné trhy. 

Mgr. Tatiana Čmolíková, sociálna pracovníčka CSS Kamence