v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

"Naša myseľ nie je len mozgom, je celým našim telom. Ak dosiahneme uvoľnenie tela, dosiahneme uvoľnenie mysle." V duchu tohto hesla sme s klientkami pracovali v multisenzorickej miestnosti. Ide o špecifickú starostlivosť o klientov s rôznym stupňom oslabenia zmyslových funkcii. Klienti spoznávajú  priestor plný vnemov, ktorý aktivizuje ich zrakové, hmatové, čuchové a sluchové orgány.