v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

" Vodnú postel radi máme, vždy sa na nej pohojdáme, potom ticho, ticho, tichúčko,
oddýchneme dobručko."