v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Medzi naše obľúbené pomôcky taktilného vnímania patria masážne loptičky a masážni ježkovia. Cvičením s nimi si klienti rozvíjajú jemnú motoriku rúk a citlivosť prstov. Hravou formou a porovnávaním odlišujú rôzne povrchy, mäkkosť loptičiek a v neposlednom rade farebnosťou trénujú i zrakové vnímanie...