v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Lavičky dostali nový šat

V rámci týždňa dobrovoľníckej pomoci nám štyria mladí ľudia prišli skrášliť okolie Centra sociálnych služieb Kamence.  Vyčistili drevené  lavičky  od starej farby a ponatierali ich farbami, ktoré sami zakúpili. Starkí sa prizerali a tešili sa, že mladým ľuďom záleží na prostredí, v akom žijú. Za dobre odvedenú prácu im srdečne poďakovali.

Inštruktor sociálnej rehabilitácie Anna Ondreášová.