v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Život v zariadení si spríjemňujeme rôznymi aktivitami - kreslíme, cvičíme, hráme a spievame, staráme sa o kvety ...