v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Koncert detí zo ZUŠ seniorom v CSS Kamence

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším prišli seniorov do CSS Kamence pozdraviť žiaci zo Základnej umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste. Ľudový spevácky súbor otvoril vystúpenie piesňou „Keď som išiel od svej milej“. Nasledovala „Modlitba za starkú“ od Milana Rúfusa a postupne ďalšie tanečné, spevácke a literárno - dramatické prednesy, ktoré sprevádzal spontánny potlesk seniorov. Štyri desiatky detí pod vedením svojich pedagógov pripravili nádherne dopoludnie. Záverečnú pieseň „Mamička, tatičku“ spievali takmer všetci seniori s Ľudovým súborom. Podujatie  ukončilo poďakovanie detí z literárno - dramatického odboru starkým s prianím zdravia a prežitia ešte mnoho príjemných chvíľ a spoločné fotografovanie.

Kysucké Nové Mesto 22.10.2019

Mgr. Ladislav Feiler, sociálny pracovník CSS Kamence