v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a Vianočná Pošta v CSS Kamence

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Je projekt, v rámci ktorého ľudia naplnia krabicu od topánok darčekmi pre seniorov zo zariadení sociálnych služieb, následne ju zabalia do vianočného baliaceho papiera a označia, či je určená pre babičku alebo deduška. Projekt spája osamelých seniorov v zariadeniach a ľudí, ktorí majú potrebu a záujem rozdať trochu lásky v čarovný čas Vianoc. Tento rok sa do vianočnej výzvy zapojila aj pani Marcela Lisková, ktorá zabezpečila pre našich starkých 141 krabičiek radosti. Slávnostne odovzdávanie sa uskutočnilo 19. 12.2019 v spoločenskej miestnosti  CSS Kamence. Spolu s darčekmi prišli seniorov potešiť aj detičky, ktoré si pre nich pripravili krátke vianočné vystúpenie. Radosť, potešenie a vďaka bola vidieť na usmiatych tvárach našich starkých. Vianoce sviatky lásky a pokoja sú aj  vo vrúcnych slovách a úprimných prianiach. Aj touto formou našich seniorov potešili ľudia z celého Slovenska a aj Základná škola, Dolinský potok Kysucké Nové Mesto, ktorí sa zapojili do Vianočnej Pošty s myšlienkou obdariť seniorov  vianočným želaním, pozdravom a milými slovami.

Vrúcne „ďakujeme“ to sú slova, ktoré patria všetkým, čo sa zapojili do realizácie týchto krásnych  projektov a tým urobili našim starkým čarovné Vianoce.

 

Bc. Veronika Plevková

inštruktor sociálnej rehabilitácie CSS Kamence