v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Medzi naše najnovšie pomôcky taktilného vnímania pribudlo hmatové domino so zvieratkami. Hra s ním zlepšuje citlivosť prstov, rúk, trénuje vnímanie povrchov. Medzi zvieratkami nájdete kačky, ježkov, ovce, prasiatka, zajace a sliepky. Textúry sú zvolené tak, aby pripomínali srsť, perie, vlnu... Terapiu s dominom využil so záujmom p. Juraj, ktorý má oslabené zrakové vnímanie. Peter a Milan vyskúšali tréning so zapojením hmatu so zaviazanými očami... dotýkali sa dominových plôch a rozpoznávali veľkosť, tvar, snažili sa vnímať jednotlivé detaily.. Vďaka taktilnému cvičeniu nadobúdajú klienti nové vizuálne správanie sa.