v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

   
 

Centrum  sociálnych služieb Kamence

Štúrova1210/61, 024 04  Kysucké Nové Mesto

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

EON za rok 2019  na jedného prijímateľa sociálnych služieb mesačne

 

                                                                                                                Prevádzka Štúrova

Druh poskytovanej sociálnej služby

Čiastka v EUR

Zariadenie pre seniorov

   902,88

Domov sociálnych služieb

   961,13

Špecializované zariadenie

1 048,50

 

 

 

 

                                                                                                                Prevádzka Litovelská

 

Druh poskytovanej sociálnej služby

Čiastka v EUR

Domov sociálnych služieb

1 120,55

Špecializované zariadenie

1 166,29

 

 

Vypracovala: Darina Bzdylová

                                                                                             Schválila: Mgr. Denisa Smreková

                                                                                                           riaditeľka CSS Kamence