v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Prijali sme pozvanie do Centra sociálnych služieb Zákamenné na Deň otvorených dverí. Hneď pri príchode sme boli srdečne privítaní a obdarovaní malým darčekom. Na úvod pani riaditeľka JUDr. PhDr. Adriana Adamicová pozdravila hostí a prihovorila sa úvodným príhovorom. Nasledoval program, v ktorom sa nám predstavili deti z folklórnych súborov, deti zo základnej školy a prijímatelia sociálnych služieb. Po programe sme využili možnosť pozrieť si záhradu a priestory zariadenia. Bol to pre nás príjemne strávený deň.