v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Spoločnosť Abbott venuje veľa úsilia na zlepšenie kvality života ľudí v každom veku a každej životnej etape. Aj do nášho zariadenia ochotne prišli urobiť diagnostiku zdravotného stavu našich klientov, ale aj zamestnancov, ktorí o to prejavili záujem. Prístroj každému odmeral nielen váhu, ale aj množstvo tuku a vody v tele. Mgr. Petra ochotne vysvetlila každému, čo by bolo potrebné zlepšiť, prípadne pochválila tých, ktorým sa podarilo jej minuloročné rady naplniť ...