v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

V mesiaci apríl si každoročne pripomíname ekologický sviatok „Deň Zeme“. Nosnou témou v r.2023 sú investície do našej planéty, ktorej stav nie je lichotivý. Taktiež inšpirovať obyvateľov, aby sa zapájali do aktivít na zlepšenie ochrany našej planéty, regeneráciu prírody a zvyšovanie environmentálneho povedomia. Klienti nášho zariadenie priložili ruku k dielu. Rukavice, igelitové vrecia a dobrá nálada im robili spoločnosť celé dopoludnie. Vyzbierali odpadky v okolí zariadenia, vyčistili detské ihrisko i priľahlé chodníky. I takýmto uvedomelým správaním môžeme prejaviť úctu k našej zemi.