v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Druha májová nedeľa patri Vám drahé mami.

„Za Tvoju nehu mamička, za Tvoju veľkú lásku,

za starosť, bozky na líčka, za každú pribudnutú vrásku

na Tvojej tvári, na dlaniach, čo zrobené sú celé,

nech táto malá básnička, tlmočí vďaky tisíceré.“

Tieto slova odzneli z úst pána Pavla pre úvodné zahájenie oslavy „Dňa matiek“.

Je tu druhá májová nedeľa, deň ktorý je venovaný krásnemu sviatku materstva. Deň kedy si pripomíname dôležitého človeka ktorým je mama. 

Tradične aj tento rok sme ho oslávili spolu s našimi prijímateľkami sociálnych služieb.

Pani riaditeľka sa prihovorila milými slovami vďaky, vážnosti a lásky , ktoré  vyčarili úsmev na tvári každej mamy.

Príjemný program plný  básni, piesni, Martinkovou hrou na akordeón  a veselej hry na harmonike v podaní pána Miroslava Janíka  si naše mamičky spoločne užili. 

Ešte raz veľké ďakujeme patrí Vám milé mamy, staré mamy za všetku tu vrelú lásku, trpezlivosť a obetavosť.

Prajem Vám veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti, pohody, božieho požehnania. Buďte s nami ešte dlhé roky.