v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Arteterapia pomáha naším starkým.

 

Arteterapia znamená liečbu umením. Využíva všetky výtvarné prostriedky v neobmedzenej miere. Zameriava sa na rozvoj tvorivých schopností. V CSS Kamence sa touto terapiou snažíme aktivizovať našich seniorov, ktorí sú imobilní a majú rôzne zdravotné problémy. Základnou činnosťou sú automatické tvary pri ktorých sa aktivuje pravá a ľavá hemisféra mozgu. Výsledný obrázok sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota. Naši starkí sa pri tejto tvorbe zahrali a mali radosť z vytvorených diel.

 

Miroslava Barnišinová

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

 

Spoznávanie Arteterapie a jej techník v CSS Kamence

 

V pondelok 02.03.2020 sa  v popoludňajších hodinách stretli  naši seniori, aby sa zoznámili s  Arteterapiou a jej technikami. Cieľom nášho stretnutia nie je  vytvoriť umelecké diela.  Našim úsilím je   snaha pomôcť ľuďom na sklonku života dotvoriť ich vlastnú identitu a poskytnúť im radosť rehabilitačným pôsobením  umenia. Umelecké tvorenie posilňuje ich sebavedomie a tým pocit vlastnej integrity. Seniori si na začiatok vyskúšali aktivitu „automatické tvary“, kde bez použitia zraku kreslili rôzne geometrické útvary. Sami boli príjemne prekvapení čo vytvorili. Záver nášho stretnutia sme venovali sebavyjadreniu vlastnej nálady z dnešného dňa.