v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Klientov aktivizujeme, aby sa zapájali do činností, ktoré rozvíjajú ich zručnosť, jemnú motoriku a udržiavajú kognitívne schopnosti.