v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Klientov   neustále vedieme k udržiavaniu  a  rozvíjaniu  individuálnych aktivít, ktoré majú podobu:  precvičovania  komunikačných schopností pomocou opisu známych ilustrácií,  uspokojovania  duchovných  potrieb prostredníctvom modlidieb  pri soche Panny Márie v záhrade,  udržiavania  pracovných zručností, keď upratujú a zametajú záhradné plochy alebo cvičia jemnú motoriku   obnovovaním opotrebovaných šachových figúriek .......