v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Žilinský Oskar 2018

Dňa 11.10.2018 sa konal 14.ročník krajskej súťaže prehliadky dramatického, hudobného, speváckeho a tanečného umenia klientov domovov sociálnych služieb organizovanej CSS TAU Turie pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.  Podujatia sa zúčastnilo 15 zariadení. Každé sa predstavilo so zaujímavým vystúpením. Naši klienti si pripravili scénku, ktorú nazvali ,,Kedysi a dnes". Išlo o to, ukázať ako sa hrali deti kedysi a ako žije mládež dnes na sociálnych sieťach. Víťazmi sa stali všetci, každý si odniesol zaslúženú odmenu a veľa príjemných zážitkov.

Vladislava Šintajová inštruktor sociálnej rehabilitácie