v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Úspešný projekt Občianskeho združenia Radosť žiť podaného na základe výzvy cez program OPORA 2021 Nadácie SPP potešil prijímateľa Centra sociálnych služieb Kamence pána Jozefa M. Z tohto projektu mu boli zakúpené predmety napomáhajúce pohybovému rozvoju a zrakovej stimulácii. Pán Jozef má rád pestré a veľmi farebné predmety a veci. Preto sa veľmi potešil terapeutickému padáku s motívmi zvieratiek. Všetky si ich poobzeral a napodobňoval zvuky, ktoré vydávajú. Veľmi dobrú náladu a úsmev na tvári mu vyčarili kamaráti, keď si spolu s ním zahrali s padákom skupinovú hru s loptičkou, ktorú sa pokúšali nasmerovať do potrebného otvoru na farebnom dieliku s daným obrázkom zvieratiek. Títo ľudia z jeho bežného života sú pre neho významnou oporou v stabilizácii emócii a postojov. Z projektu Nadácie SPP zakúpilo OZ Radosť žiť, ktoré pracuje pri CSS Kamence tiež terapeutického psíka, s ktorým sa p. Jozef veľmi rád rozpráva. Psík mu svojim štekotom, otočením hlavy a vrtením chvostíka odpovedá. Pán Jozef nešetrí pohladeniami a šťastným úsmevom. Tieto predmety chceme využiť na stimuláciu jeho zrakového znevýhodnenia a lepšiu spoluprácu pri plnení programu individuálneho plánovania.