Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Kostýmy sú pripravené!! Zostáva už len nácvik programu na vystúpenie. A tak sa usilovne pripravujeme. Počas celého nácviku vládne dobrá nálada a veľa úsmevných situácií

Malá oravská dedinka Klin nás očarila nielen krásnymi výhľadmi na Oravskú priehradu a okolitú prírodu, ale hlavne miestom duchovného odpočinku pri soche Ježiša Krista na hore Grapa. Originál sochy sa nachádza v Brazílii a dve staré kópie sú umiestnené v Portugalsku a na Slovensku. Prijímatelia sociálnych služieb z oboch pracovísk CSS Kamence privítali príležitosť navštíviť toto výnimočné miesto a spoločne sa pomodliť. Mnohí využili čas aj na individuálnu modlitbu a rozjímanie v tichu.

Pekný slnečný deň nás vylákal von do záhrady, rozpáliť gril a pripraviť chutnú grilovanú klobásku s pohodovým posedením pri ľudovej hudbe...

Do Národného projektu „Nestrať prácu - vzdelávaj sa“ sa zapojilo 15 zamestnancov CSS Kamence. Cieľom projektu bola podpora zamestnanosti a adaptability existujúcej pracovnej sily na meniace sa podmienky na trhu práce prostredníctvom vzdelávania, s prihliadnutím na potrebné zručnosti najmä v oblasti nedostatkových profesií a digitalizácie.

Prišiel čas na ukončenie letnej sezóny v záhrade nášho zariadenia. A čo by našim klientom urobilo väčšiu radosť ako spoločné posedenie v záhrade a rozvoniavajúci kotlíkový guláš?! Naši seniori sa zišli v hojnom počte a spoločne strávili čas v príjemnom rozhovore. Pre tých hravejších bolo pripravené "záhradné človeče nezlob sa", ktoré nám prinieslo veľa zábavy. Príjemná hudba, dobré občerstvenie a vynikajúci guláš, na ktorom sme si všetci pochutili, boli krásnou bodkou za tohtoročným letom.

Centrum sociálnych služieb Kamence vyhlásilo "Letnú zbierku posteľnej bielizne", ktorej cieľom bola obnova materiálneho inventáru bielizne. Zbierka mala veľký úspech a zozbieralo sa množstvo potrebnej bielizne. Týmto chceme vysloviť veľké poďakovanie darcom z dobrým srdiečkom, ktorí sa zapojili do zbierky a podarovali posteľnú bielizeň a uteráky.  Všetkým za túto nezištnú pomoc srdečne ďakujeme. Váš dar bude účelne využitý a pomôže našim klientom.

 

Vo štvrtok 21.09.2023 bol Svetový deň Alzheimerovej choroby. Táto progresívna porucha mozgu sa najčastejšie objavuje u ľudí vo veku nad 65 rokov. V priebehu ochorenia degenerujú určité oblasti mozgu, čo vyúsťuje do straty mozgových buniek a poruchy funkcie týchto oblastí. Tento stav často sprevádza chudnutie, poruchy spánku, pripútanie na vozík alebo lôžko.  Na vznik a priebeh majú veľký vplyv aj vonkajšie podmienky ako sú výživa, pohybové a duševné aktivity, spoločenský život aj vzdelávanie.

Naše posedenia pri rannej kávičke plné rozhovorov, zážitkov a pocitov sú príjemným spestrením každého dňa.

Máte radi prechádzky v prírode? My áno. Krásne slnečné počasie nás vylákalo ku Kysuci. Pohyb na čerstvom vzduchu, relax, pohľad na priezračnú  rieku... nás naplnili pozitívnou energiou.

 

Centrum sociálnych služieb Kamence, ako príspevková organizácia samosprávneho kraja poskytujúca sociálne služby, sa každoročne zapája do vyhlásených grantových výziev. Ich hlavným cieľom je aktivizácia prijímateľov sociálnej služby, zlepšenie ich zručnosti,  sebarealizácie a pozitívneho životného postoja. S pomocou takýchto výziev sa nám darí plniť sny a túžby našich klientov.

Stránky