Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Centrum sociálnych služieb Kamence sa zapojilo do grantového programu OPORA 2021 Nadácie SPP za účelom získania finančného príspevku na realizovanie individuálneho plánu pani Márie.  Cieľom pani Márie je začlenenie sa do kolektívu zariadenia a chce sa cítiť užitočná. Bábkovými predstaveniami chce  spríjemniť chvíle svojim spolubývajúcim. CSS Kamence bolo pri podaní výzvy úspešne a z projektu sa zakúpilo interaktívne bábkové divadlo pre pani Máriu.

Dôležité je rozvíjať telo nielen po  fyzickej, ale aj duševnej stránke. K tomuto účelu využívame  lúštenie krížoviek a rébusov. Pestrosť zadaní ako krížovky, osemsmerovky, sudoku, doplňovačky ... potrápi širšie spektrum mozgových závitov a vnemových zmyslov. Je výborným prostriedkom na cibrenie mozgu, tréningu pamäte, vyplnenie voľného času, poučenie a pobavenie.

Pekné záhony vyžadujú veľa pozornosti, času a práce ... a keďže aj my máme radi príjemné  prostredie zobrali sme potrebné  náradie a začali pracovať... zrýľovali, pokopali, zakryli fóliou, vysadili cibuľky kvietkov, ihličnany,  rozložili drevenú štiepku  a kamienky...... pod našimi oknami sme si spoločne vytvorili  záhonček... Už teraz sme s našou prácou spokojní a tešíme sa na jar ako krásne záhon zakvitne  a obdarí nás záplavou voňavých kvetov..

Klientov   neustále vedieme k udržiavaniu  a  rozvíjaniu  individuálnych aktivít, ktoré majú podobu:  precvičovania  komunikačných schopností pomocou opisu známych ilustrácií,  uspokojovania  duchovných  potrieb prostredníctvom modlidieb  pri soche Panny Márie v záhrade,  udržiavania  pracovných zručností, keď upratujú a zametajú záhradné plochy alebo cvičia jemnú motoriku   obnovovaním opotrebovaných šachových figúriek .......

 

Jeseň v okrasnej záhrade si vyžaduje dôslednú prípravu na ďalší rok. Muži sa chopili pracovných nástrojov, vyhrabali a vypleli  kvetinový záhon. Pod pozorným dohľadom skúsenej záhradkárky Genovevy, vysadili cibuľky tulipánov a narcisov. Na jar sa budeme tešiť z pestrofarebnej a voňavej záplavy prvých jarných kvetov, ktoré sme si vlastnoručne posadili.

 

CSS Kamence ďakuje za spoluprácu Mestu Kysucké Nové Mesto primátorovi mesta, ktorý považuje všetkých obyvateľov a zamestnancov CSS Kamence za hodných čo najvyššej miery ochrany pre ochorením COVID-19 a na požiadanie vyslal Dobrovoľných požiarnikov vykonať dezinfekcie všetkých priestorov v zariadení. Ďakujeme veliteľovi Dobrovoľných požiarnikov pánovi Patrikovi Adzimovi, pánovi Petrovi Čamborovi a Tomášovi Bojkovi, že v čase svojho osobného voľna svojou dobrovoľnou aktivitou prispeli k prevencii voči COVID - 19.

Ranným aktívnym cvičením začíname bežný deň. Dnes sme cvičenie obohatili o skupinovú aktivitu, ktorá pomáha rozvíjať vzájomnú spoluprácu a koordináciu pohybu. Miesto súperenia medzi sebou sme sa snažili dosiahnuť spoločný cieľ.. aktivita  bola o to zaujímavejšia, že sme si miesto kam máme umiestniť loptičku zadávali v matematických príkladoch a tým sme si precvičili aj pamäť...rozcvičení a  plní energie sme boli pripravení na denné činnosti, ktoré nás čakajú 

Občianske združenie Radosť žiť, ktoré pracuje pri Centre sociálnych služieb Kamence bolo úspešné pri podaní výzvy do programu OPORA 2021 od Nadácie SPP. Pánovi Michalovi M  bol z projektu zakúpený vibroakustický polohovací vak, ktorý mu pomáha relaxovať a zmysluplne tráviť voľný čas.  Vak sa veľmi dobre prispôsobí telu a pohodlné sedenie spríjemňuje chvíle pri sledovaní TV, počúvaní hudby, surfovaní na internete, či telefonovaní s rodinou a priateľmi. Pomáha mu pri aktivizovaní v rámci zariadenia  a to pri činnosti,  v ktorej vyniká a chceme ju u neho podporovať.

Úspešný projekt Občianskeho združenia Radosť žiť podaného na základe výzvy cez program OPORA 2021 Nadácie SPP potešil prijímateľa Centra sociálnych služieb Kamence pána Jozefa M. Z tohto projektu mu boli zakúpené predmety napomáhajúce pohybovému rozvoju a zrakovej stimulácii. Pán Jozef má rád pestré a veľmi farebné predmety a veci. Preto sa veľmi potešil terapeutickému padáku s motívmi zvieratiek. Všetky si ich poobzeral a napodobňoval zvuky, ktoré vydávajú.

Medzi naše najnovšie pomôcky taktilného vnímania pribudlo hmatové domino so zvieratkami. Hra s ním zlepšuje citlivosť prstov, rúk, trénuje vnímanie povrchov. Medzi zvieratkami nájdete kačky, ježkov, ovce, prasiatka, zajace a sliepky. Textúry sú zvolené tak, aby pripomínali srsť, perie, vlnu... Terapiu s dominom využil so záujmom p. Juraj, ktorý má oslabené zrakové vnímanie. Peter a Milan vyskúšali tréning so zapojením hmatu so zaviazanými očami...

Stránky